Om våre produkter

Våre hovedprodukter er mynter og sedler som er eller har vært et gyldig betalingsmiddel. Dette gjør at alle våre hovedprodukter er fritatt merverdiavgift jamfør Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) §3-6 bokstav d og §3-18. Det hender vi selger objekter som faller utenfor dette fritaket, men du som kunde vil alltid få opplyst pris som inkluderer alle utgifter.

Norsk Mynthandel selger både moderne og eldre numismatiske objekter. Vi lagerfører også et bredt spekter av moderne investeringsmynter fra de største myntverkene i verden. Vi har alt fra norske speciedaler og skillinger til topp moderne gull- og sølvinvesteringsmynter.

Alle våre produkter garanteres ekte om ikke annet er opplyst i annonseteksten.