Avtalevilkår og kjøpsbetingelser for Norsk Mynthandel AS

Du må være over 18 år for å bli kunde hos oss.

Ordrebekreftelse
Etter at du har trykket «SEND ORDRE» i kassen er bestillingen gjennomført og din avtale med Norsk Mynthandel AS er bindende. Ordrebekreftelse med ordrenummer blir da generert og sendt umiddelbart til din registrerte e-post adresse. Det er ditt ansvar at du har oppgitt riktig e-post adresse på din bestilling.

Betaling
Alle ordrer betales forskuddsvis til vår konto 1503.27.54160 (DNB) om du velger faktura som betalingsmåte eller med bankkort via vår samarbeidspartner Paypal (det tilfaller et gebyr på 3,5%+2.8 NOK ved bruk av bankkort/paypal som er vår reelle kostnad). Vi tilbyr også betaling med Vipps, men det tilkommer et gebyr på 3% ved bruk av Vipps som er vår relle kostnad. Ved utenlandsk bankoverføring skal alle kostnader dekkes av sender og betales i NOK. For ordrer som inneholder edelmetaller, må fakturabeløp være betalt i sin helhet innen 48 timer etter bestilling for å unngå prisendring og forsinkelser. Ordrer over NOK 10 000,- betinger forfall samme dag som bestillingen ble inngått. Tidsfrist inkluderer ikke helg og helligdager.

Ved forsinket innbetaling forbeholder vi oss retten til å endre tilbudt pris. Kunden mottar rekalkulert pristilbud og kan deretter ta stilling til om ordren ønskes effektuert til ny angitt pris. Alternativt vil ordren kanselleres – se punkt «Kansellering av ordre – regress mot markedstap».

Frakt og levering
Alle forsendelser med sporing er fullforsikret for kjøpesum/fakturabeløp frem til varen er utlevert mottaker om ikke annet er avtalt. Vi tilbyr forsendelse med vanlig A-post uten sporing for ordrer under 1000,- NOK. Velger kunden selv en slik forsendelse uten sporing skjer da forsendelsen på kundens eget ansvar. Vi erstatter ikke noen form for tap av forsendelser uten sporing og forsikring.

Normal leveringstid etter registrert innbetaling er 2-4 arbeidsdager hvis varen er på hovedlager. Lagerstatus er oppgitt ved bestilling, men vi forbeholder oss rett til utsolgt vare eller feil listet vare. Bestillingsvarer har forventet leveringstid 2-3 uker.

Kvalitet
Produkter av edelmetaller er hver for seg garantert i vekt, innhold og renhet av sine respektive produsenter. Produktene er basert på sin substansielle verdi i metallet og ikke på samleverdi, men skal allikevel være i usirkulert kvalitet om ikke annet er avtalt. Kvalitet BU/Brilliant Uncirculated defineres som «Mint State», og betyr at myntene leveres slik dem kommer fra myntverket. Bullion-mynter som primært omsettes for metallverdien har en lavere standard for pregekvalitet og krav for håndtering enn samlemynter ment for samlere. Bullion mynter i BU kvalitet kan derfor ha kontaktmerker, riper og melkeflekker som har oppstått under produksjon eller håndtering og frakt etter produksjon.

Kvalitet på samlemynt og sedler skal være oppgitt i annonse teksten og er undersøkt og beskrevet etter beste evne. Vi har mange års erfaring med kvalitettsetting av mynter og sedler.

Garanti
Norsk Mynthandel AS garanterer at alle våre bullion og numsimatiske produkter er ekte og som beskrevet.

Kansellering/endring av ordre – regress mot markedstap
Når du trykker «Send ordre» ved utsjekk regnes avtalen som juridisk bindende og bestillingen kan ikke endres. Ved forsinket eller manglende innbetaling eller om ordren ønskes kansellert etter at bestilling er sendt, vil kunden automatisk faktureres en kanselleringsavgift på kr. 150,- samt evt. negativ differanse i spotpris og/eller valutasvingninger fra registrert bestilling til kanselleringstidspunkt. Eventuell gevinst i markedspris tilfaller Norsk Mynthandel AS.

Ved åpenbare feil i beskrivelser eller priser forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillinger. Vi har vanligvis alle varer du ser i våre lister, men vi tar likevel forbehold mot utsolgt vare.

Angrerett
Kjøp av edelmetallmynter som er godkjent som gyldige betalingsmidler i sitt opprinnelsesland, er å regne som internasjonal valuta og er dermed ikke gjenstand for angrerett selv om kjøpsavtalen er inngått ved fjernsalg. Dette er begrunnet med betydelig risiko for svingninger i markedet som selger ikke rår over.

Eksempler på hva du ikke kan angre på iht. valuta- og verdipapirlovgivningen

  • Opptak av lån der renten er fast i låneperioden (fastrentelån)
  • Opptak av lån med sikkerhet i fast eiendom (for eksempel i form av pant eller rettigheter)
  • Kjøp av aksjer eller fondsandeler
  • Kjøp av utenlandsk valuta
  • Inngåelse av ulike opsjonsavtaler – for eksempel om rente eller valuta
  • Kjøp av korttidsforsikringer – der varigheten er mindre enn en måned

På norske mynter og sedler samt rekvisita tilbyr vi full returett i 14 dager etter mottatt vare.

Generelt
Som med alle investeringer, er også edelmetallmarkedet  og samlemynter forbundet med risiko for tap. Om du vurderer å kjøpe edelmetaller eller samlemynt som investering, anbefales det å undersøke gjeldende markedsstabilitet eller kontakte din finansielle rådgiver. All kommunikasjon, det være seg via nettsiden, e-post og/eller pr. telefon, med Norsk Mynthandel AS eller representanter herunder, er ikke å betrakte som investeringsråd. Norsk Mynthandel kan ikke gi garantier for gevinst ved kjøp av edelmetaller eller samlemynt.

Force Majeure
I tilfelle krig, naturkatastrofer, terrorisme, streik, myndighetsbeslutninger, sivil ulydighet, kriminelle handlinger, tredjeparts svikt eller andre forhold utenfor vår kontroll som ikke kan forutsees og påvirker våre forpliktelser og/eller avtalevilkår, vil dette frita partene fra å oppfylle kontraktsvilkår på berørte punkter i gjeldende inngått avtale. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en ordre hvis betaling ikke er utført innen gitt tidsramme, ved ekstraordinære markedssvingninger eller gale opplysninger som følge av datasvikt eller menneskelig faktor.